Pravidelný program

Smyslové hraní

Smyslové hraní


Středa 10:00 - 11:00 h
Místo konání: klub přízemí, Rodinné centrum Lodička, Všechromy 40, 251 63 Strančice

Program: Tematické hraní a dovádění pro děti od 1 do 5 -ti let
Cena programu: 200 Kč / cca 1h

Na kroužku se děti seznámí s principy fyzikálních zákonů, budou rozvíjet fantazii, trénovat jemnou a hrubou motoriku, rozvíjet slovní zásobu a mnoho dalšího.
Můžete se těšit na zajímavé materiály, barvy, experimenty, pestrost.
Potkáme se ve středu přesně v 10:00 před Rodinným centrem Lodička, parkování je možné před budovou.
Bude nachystáno několik různých stanovišť s tématikou zaměřenou pokaždé na něco jiného. Děti si samy zvolí, které stanoviště se jim líbí a mohou libovolně přecházet.
S sebou vezměte přezůvky pro dítě a doporučujeme náhradní oblečení.
Na kroužku dodržujeme tato pravidla:
- Vysvětlete prosím svým dětem že vše zůstává v boxu/na tácu, kde je nachystané, protože jinak si s tím nebudeme moci hrát. Totéž platí i o tom, že se různá stanoviště mezi s sebou nemíchají (vodní perly s modelínou atd.)
- Na stanovišti může být více dětí najednou. Jelikož děti vedeme k respektu jeden druhého, v případě že dítě drží v ruce pomůcku/materiál, necháme mu to, dokud to není volné. Potom si může půjčit další dítě.
- Mou rolí na kroužku není hlídat děti, aby nevznikaly konflikty, prosím o pomoc maminek, aby dětem trpělivě vysvětlovaly.
- Na závěr věnujeme pár minut úklidu, kdy děti pomáhají se zametáním a úklidem prostor.
Jaká je role dospěláka?
- Doprovázející osoba nese za dítě zodpovědnost. Dítě si hraje pod vaším dohledem. Dáváte prosím pozor, aby nejedlo materiál či pomůcky a s materiály si hrálo jenom na daných stanovištích.
- Pokud je dítě na vážkách a neví, kde začít, můžete si začít hrát a ono se přidá. Nesnažte se prosím děti opravovat, odrazovat, nabádat, zkuste je nechat ponořit se do hry.
Budu se těšit na viděnou s Vámi a Vašimi dětmi.
Marcela hlavní průvodkyně