Legislativa

GDPR

 
 GDPR - ochrana osobních údajů Rodinné centrum Lodička z.s.
 

Zpracováno: 23.5.2018


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 
Rodinné centrum Lodička, z.s.
Statutární zástupce - Michaela Hupcejová, předseda
Topolová 405, 251 63 Strančice 
IČO: 26625890
Číslo účtu: 2000726978 / 2010 Fio banka
L 13648 vedená u Městského soudu v Praze

Souhlas se zpracováním osobních údajů v Rodinném centru Lodička

Osoba, návštěvník, rodič, zákonný zástupce nezletilého dítěte udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. uvedením slova ANO a podpisem nebo potvrzením prostřednictvím e-mailového dotazu) souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných ve formuláři (tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a příp. další údaje nezbytné pro naplnění účelu zpracování), a to pro účely zasílání marketingových e-mailů Rodinné centrum Lodička, z. s., (dále jen RC Lodička) pro zasílání informačních e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
Souhlas je udělen na dobu uvedenou v registračním formuláři, přičemž může být osobou kdykoli odvolán výslovným sdělením zaslaným e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo prostřednictvím tel : +420732161706. Odvolání souhlasu bude zpracováno tj. výmaz osobních údajů bude proveden nejpozději do 30 dnů od data doručení RC Lodička. 
Osoba má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Osoba má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby RC Lodička, jakožto správce odstranilo závadný stav.
RC Lodička nepředává údaje dalším subjektům ke zpracování.
RC Lodička nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Osobní údaje budou u RC Lodička uloženy po dobu uděleného souhlasu s jejich zpracováním.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Rodinné centrum Lodička, z. s., (dále jen RC Lodička) získává a zpracovává osobní údaje ve dvou základních režimech:
 
1. osobní údaje, které nepodléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu spolku.
Tímto je myšleno pořádání nebo spolupořádání veřejných akcí Rodinným centrem Lodička.
Účastí na veřejných akcích nám dáváte souhlas s pořizováním reportážních fotografií a videozáznamů a jejich dalšího využití pro potřeby Rodinného centra Lodička. Na fotografování, video a audiozáznam vždy upozorňují piktogramy s odkazy na zásady zpracování. Fotografie využíváme pro marketing a prezentaci na webových stránkách RC Lodička a na sociálních sítích.
Každá osoba má právo také požádat o změnu / omezení zpracování osobních údajů prostřednictvím žádosti odeslanou na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
2. osobní údaje, které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu spolku.
Tímto je myšleno pořádání pravidelného programu, účast jednotlivců na konkrétních akcích.
Přihlášení, registrace účastníků, návštěvníků do kurzů a programu RC Lodička, tak i na neveřejných a veřejných akcích.
Osobní údaje, fotografie a videozáznamy pořizované během programů jsou poskytnuté spolku pro marketingové účely, které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Evidované osobní údaje: (dospělí)

Jméno, Příjmení, Datum narození, Rodné číslo, E-mailová adresa, Telefonní číslo, Adresa bydliště. Fotografie, Videozáznam, Audiozáznam, Databáze vašich návštěv, Účetní databáze, jako platby a fakturace, Stavy a čerpání permanentních kupónů.

Osobní údaje dětí: se souhlasem rodiče, zákonného zástupce dítěte

Jméno, Příjmení, Datum narození, Rodné číslo, E-mailová adresa, Telefonní číslo, Adresa bydliště. Fotografie, Videozáznam, Audiozáznam, Databáze vašich návštěv, Účetní databáze, jako platby a fakturace, Stavy a čerpání permanentních kupónů

 
Registrace a účast návštěvníka na akci konanou RC Lodička
Osobní údaje jsou získávány na základě registrace zájemce na akci/pravidelný program, uchovávány jsou maximálně rok po uskutečnění akce. Po uplynutí této doby po realizaci akce jsou údaje smazány. Odpovědnost za uchování / mazání dat má osoba pověřená realizací akce.
Registrace na akci/pravidelný program předání osobních údajů probíhá na základě osobní žádosti zájemce přímo v prostorách provozovny RC Lodička, nebo elektronicky. Elektronickou žádost je možné zaslat e-mailem. – osobní údaje jsou předány ke zpracování osobě odpovědné za realizaci akce (statutární zástupce, lektor, vedoucí kurzu) a nejsou dále ukládány a evidovány. Odpovědnost za předání a mazání takto získaných osobních údajů má osoba pověřená správou archivu spolku. 
  • Marketingové účely

Marketingové hromadné e-maily (zjm. informace o provozu, aktuality a pravidelný program, letáky, pozvánky, … ) 
Pro marketingové účely jsou využívány pouze e-mailové adresy a informace jsou rozesílány formou hromadných e-mailů s využitím funkce „skrytá kopie“. Zasílány jsou pouze na adresy, jejichž majitelé daly RC Lodička výslovný, písemný/elektronický souhlas se zpracováním osobních údajů. Rozesílány jsou výhradně informace o plánovaných aktivitách v RC Lodička a adresy nejsou poskytovány třetí straně. Na uchovávané adresy nejsou v žádném případě rozesílána komerční sdělení jiných subjektů.
E-mailové adresy jsou evidovány v seznamu adres, který je aktualizován minimálně 1x za rok, vždy v období 1. 7. – 31. 8.  Každá osoba evidovaná v tomto seznamu může kdykoli požádat o ukončení zasílání e-mailové korespondence a to e-mailem zaslaným na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Výmaz bude proveden vždy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
Naše e-maily jsou šifrovány technologií SSL a podepisovány pomocí DKIM.
  • Webové stránky Rodinného centra Lodička

Informace o akcích, fotografie, reportáže, novinky, aktuální informace,…
Ve spolupráci s poskytovateli analytických služeb třetích stran shromažďujeme při každé návštěvě našeho webu určité údaje, které nám pomáhají zjistit, jak vy a ostatní návštěvníci web RC Lodička používáte, a získat souhrnné statistiky ohledně využití webu a rychlosti odezvy. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám.
Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete.
Pokud bydlíte v Evropské unii nebo jiné jurisdikci, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání souborů cookie na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.
  • Sociální sítě

Nezávislé sociální sítě, které poskytují interaktivní moduly plug-in nebo funkce sociální sítě (např. propojení s účtem služby Facebook nebo Google a vyhledání přátel nebo označení stránky jako To se mi líbí) na webu, mohou používat soubory cookie a další prvky (např. web beacony) k získávání údajů o vašem využití webu či aplikací. Využívání těchto údajů třetí stranou se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na webu příslušné sociální sítě. Doporučujeme, abyste si tyto zásady důkladně prostudovali. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookie a další sledovací prvky ke svým vlastním účelům a propojit informace o vašem využívání našeho webu s osobními údaji, které o vás mají. Ze sociálních sítí také můžeme získat analytické údaje, které nám pomohou měřit efektivitu našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (například počty zobrazení a kliknutí).
  • Pořizování fotografií a video a audiozáznamu v prostoru sídla a provozovnách RC Lodička.

Dáváte nám souhlas s pořizováním reportážních fotografií a videozáznamů a jejich dalšího využití pro potřeby Rodinného centra Lodička. Fotografie využíváme pro prezentaci na webových stránkách a na sociálních sítích. Videozáznam využíváme pro prezentaci a za účelem zachování bezpečnosti v provozovně RC Lodička. Záznam z bezpečnostních kamer je uchováván maximálně 7dní, poté dojde k jeho automatickému vymazání.
Na fotografování a pořizování videozáznamu vždy upozorňují piktogramy s odkazy na zásady zpracování.
  • Databáze vašich návštěv, Účetní databáze, jako platby a fakturace, Stavy a čerpání permanentních kupónů.

Návštěvou souhlasíte s databází účasti na akcích, s databází plateb a účetní evidence.
S využitím permanentních slev a kupónů souhlasíte s jejich evidencí a archivací pro účely daňové kontroly specifikované příslušným zákonem.
  • Práva návštěvníků, kteří nedají, odvolají nebo změní souhlas se zpracováním osobních údajů:

Každá osoba evidovaná v tomto seznamu má právo také požádat o změnu / omezení zpracování osobních údajů prostřednictvím žádosti odeslanou na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Každá osoba má právo požadovat od RC Lodička jako správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají.
Každá osoba má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
                                                                                          
Ve Strančicích dne: 23.5.2018
Předsedkyně spolku Michaela Hupcejová