Legislativa

Návštěvní řád centra

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD RODINNÉHO CENTRA LODIČKA

Co je Rodinné centrum?

Umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.
Dítě se zde rozvine a naučí toleranci kolektivu.
Poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím.
Je místem, kde jsou děti vítány.
Zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
Posiluje mateřskou roli ženy.
Má neformální charakter.
Pomáhá nalézt nové přátele.
Vzniká dobrovolnou činností občanů, kteří tím přispívají k rozvoji společnosti.
Je založeno na principu rodinné svépomoci.


Návštěvní řád RC
 
Účastí na programu, kurzu, kroužku, který pořádá nebo spolupořádá Rodinné centrum Lodička, z.s. Topolová 405 251 63 Strančice IČO: 26625890 návštěvník potvrzuje, že bezpodmínečně:
  • Každý zájemce, návštěvník je povinen zaplatit účastnický poplatek.
  • Členský příspěvek je stanoven ve výši 100 Kč na rok od 1.1. do 31.12. téhož roku.
  • Člen má nárok na 5% slevu na vybraných kurzech.
  • Návštěvník, budoucí člen vyplní přihlášku členství s pravidly.
  • Souhlasí, se zpracováním a evidencí osobních údajů.
  • Souhlasí se zveřejňováním multimediálních materiálů na kterých je návštěvník zaznamenán .
  • Prohlašuje, že je řádně informován o všech skutečnostech a ustanovení §11zák. č. 101/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších.
  • Souhlasí s návštěvním řádem.
Rodiče si po celou dobu pobytu v rodinném centru za své děti zodpovídají.
Dohlížejí na své ratolesti, aby se předešlo možným úrazům.
Všichni příchozí se budou při vstupu do domečku přezouvat, aby byla zajištěna čistota a hygiena ve vnitřních prostorách.
S sebou si přineste přezůvky a bačkůrky pro děti a dopolední svačinku. 
Na program vždy dohlíží přítomná dospělá osoba, která vede danou činnost, zodpoví případné dotazy, vybere účastnický poplatek nebo drobné občerstvení.

Registrace na programy probíhá přes registrační systém webooker:
Návštěvník, uživatel služeb rodinného centra je nucen se přihlásit a vytvořit si studenta, který bude navštěvovat daný kurz, akci.
Cena ja uvedena u programu. Platby se generují automaticky na faktury, v určitých případech je platba možna na místě v recepci, nebo bezkontaktně, pokud to okolnosti dovolují. 
Je možný jednorázový vstup, podmíněný registrací přes rozvrh ve webookeru.
Pro registraci na program použijte přihlášení přes WEBOOKER.

Ke spokojenému pobytu v RC je třeba znát a dodržovat několik pravidel:
 
1. Rodič (popř. jiná plnoletá osoba) po příchodu do RC svým podpisem potvrdí, že on i dítě jsou zdraví (zápis zároveň slouží jako evidence návštěvnosti RC a službě o zaplaceném vstupném každého účastníka). Doklad o zaplacení vstupného bude vydán na základě zádosti.
2. V herně RC se platí symbolický poplatek dle ceníku, který je zveřejněn u jednotlivých aktivitách. Tyto peníze budou použity na obnovu a údržbu hraček.
3. Rodič osobně zodpovídá za své dítě po celou dobu pobytu, nenechává své dítě bez dozoru.
4. Rodič dbá na pořádek a bezpečnost svého dítěte i ostatních.
5. Děti užívají hračky a další vybavení herny výhradně k danému účelu a ohleduplně. Zapůjčené hry vracejí srovnané. Kreslení probíhá jen u stolků a za dozoru rodiče.
6. Pokud dospělý najde rozbité hračky či malé kousky, které by mohly být pro malé děti nebezpečné, předá je lektorce.
7. V kuchyňce je možné ohřát nejen jídlo pro děti (na elektrickém sporáku nebo v mikrovlnce), ale také uvařit vodu v rychlovarné konvici na kávu nebo čaj. Po použití je třeba všechny spotřebiče vypnout a umýt po sobě nádobí. Příspěvek na čaj či kávu se vhazuje do pokladničky umístěné přímo v kuchňce.
8. Děti konzumují jídlo a pití pouze u stolků. V žádném případě nelze dítěti podávat svačinu na koberci!
9. Kojící maminky si zaslouží ohleduplnost.
10. Použitý nočník je třeba důkladně vypláchnout. 
11. V celém prostoru RC je přísný zákaz kouření a podávání alkoholických nápojů.
12. Na RC se lze obrátit prostřednictvím Knihy přání, stížností a inspirací. Je umístěna na poličce mezi knihami.
13. Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat provozní řád, mohou být z RC vykázáni.
14. Při odchodu každý návštěvník zkontroluje, zda něco nezapomněl. Zapomenuté věci jsou uloženy nad věšáky.
 
Při všech činnostech je nutné dodržovat všeobecné bezpečnostní zásady a požární předpisy pro veřejně přístupná zařízení.